Aktuellt

Kungörelser

Möteskalender

Evenemang

(Välj vy)
  • Aktuellt
  • Kungörelser
  • Möteskalender
  • Evenemang
19.03.2018

Namntävling

I Världsarvsporten kommer kultur- och fritidsnämnd...
19.03.2018

Anbudsförfrågan på sanering av Solf friluftsbads reningsverk

KOMU/417/02.08.02.07/2018 Korsholms kommun begär a...
09.03.2018

Tour de Korsholm-Mustasaari startar

Tour de Korsholm-Mustasaari är en motionscup för a...
06.03.2018

Framlagd plan

KUNGÖRELSE Ett utkast till plan är framlagt 6.3–4....

Inga nya kungörelser.

22.03.2018 16:30

Bildningsnämnden

22.03.2018 16:30

Utvecklingssektionen

26.03.2018 16:30

Kommunstyrelsen

04.04.2018 16:30

Samhällsbyggnadsnämnden

20.04.2018 13:00 —

Livsglädjeseminarium – idéer och inspiration till äldreomsorgen

Fredag 20.4.2018 kl. 13–16 i Kulturhuset i Korshol...
10.05.2018 10:00 —

Korsholmsstafetten

Korsholmsstafetten ordnas för 19:e gången på Krist...
 

Kommuninvånarenkäten

För att svara på kommuninvånarenkäten behöver du din personliga ID-nummer, som finns på sista sidan (inte på första sidan som felaktigt anges i texten) av pappersenkäten som du har fått per post.

Svara på enkäten här.

Eftersom närmare 600 invånare i Korsholm har angett ”förbud mot direktreklam” vid Befolkningsregistercentralen så har dessa inte fått kommuninvånarenkäten per post inom utsatt tid.
Kommunen kommer under vecka 12 att skicka ut enkäten även till dessa invånare. På grund av det skedda förlängs svarstiden för enkäten till den 28.3.