Ajatellaanpa aivoterveyttä

Keskustelu vanhustenhuollon tilasta käy nyt vilkkaana: miten henkilökunnasta säästetään ja kenen vastuulla on huolehtia ikääntyneistä. Vanhustenhuollossa tehdyt säästötoimet nostattavat tunteita, mikä näkyy sosiaalisessa mediassa ja monissa yleisönosastokirjoituksissa. Säästöt koettelevat etenkin muistisairaita ikääntyneitä. Muistisairaana voi olla vaikea suoriutua arjesta itsenäisesti, ajaa omaa etuaan tai pitää puoliaan. Ennen pitkää muistisairas tulee riippuvaiseksi toisen ihmisen tuesta selviytyäkseen arjesta. Muisti ja muistisairaudet tuntuvat nyt puhuttavan kaikkia enemmän kuin koskaan. Tämä johtuu varmaankin siitä, että muistisairaudet tuntuvat yleistyneen. Herää kiinnostus omaan aivoterveyteen.

Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 193 000 muistisairasta. Näistä 66 prosenttia on yli 80-vuotiaita. Pitkäaikaishoidossa olevista vanhuksista kolme neljästä sairastaa jotain muistisairautta. Määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti, johon ei tällä hetkellä tunneta parannuskeinoa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat yhä selvemmin, että tietyt elintapatekijät kasvattavat riskiä sairastua. Monet näistä riskitekijöistä ovat siis sellaisia, joihin voi itse vaikuttaa.

(Lähde: Finne-Soveri, H. toim., 2015. Kansallisen muistiohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015– 2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Mustasaaren kunnassa tehdään nyt usean toimialan yhteistyötä projektissa, jonka tarkoituksena on edistää 65 vuotta täyttäneiden aivoterveyttä. Haluamme puuttua näihin riskitekijöihin. Yhteistyön lähtökohtana on muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimus FINGER (the FINnish GERiatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability), josta on saatu hyviä tuloksia.
FINGER-tutkimus osoittaa, että liikunta, ruokavalio ja aivojumppa, verenpaineen, kolesterolin ja verensokerin seuranta sekä normaalipainossa pysyminen vähentävät riskiryhmään kuuluvien riskiä saada muistiongelmia peräti 30 prosentilla. Selvitä itse riskitestillä, kuulutko riskiryhmään, jolla on vaarana jossain vaiheessa sairastua muistisairauteen. Osa FINGER-tutkimukseen osallistuneista sai riskitestissä 6 pistettä tai enemmän. Mitä korkeampi pistemäärä, sitä suurempi riski.

Jokainen voittaa valitsemalla terveellisemmät elintavat. Voimme kaikki vaikuttaa omilla valinnoillamme siihen, että saamme mahdollisimman laadukkaan vanhuuden. Minkälaiset pisteet sinä saat? Kuulutko riskiryhmään? Oletko motivoitunut tarkistamaan elintapojasi ja muokkaamaan niitä aivoystävällisemmiksi? Jos osoittautuu, että kuulut riskiryhmään, tarjoamme sinulle nyt mahdollisuuden osallistua elintapaohjelmaan, joka alkaa syyskuussa 2019 Mustasaaren terveyskeskuksessa. Elintapaohjelma kestää kaksi vuotta, ja sen aikana saat sekä yksilöllistä että ryhmäohjausta. Laadimme kanssasi sinulle räätälöidyn ohjelman, johon kuuluu myös seuranta. Elintapaohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon. Emme halua torua ketään etusormi pystyssä vaan nostamme peukkua jokaiselle pienelle valinnalle oikeaan suuntaan. Jos olet valmis panostamaan aivoterveyteen ja haluat tehdä sen meidän avullamme ja yhdessä muiden samanhenkisten kanssa, ota yhteyttä:

Mustasaaren terveyskeskus, geriatrinen poliklinikka

Muistihoitaja Diana Rosenlöf, puh. 06 327 7414
Muistihoitaja Katarina Ingman, puh. 044 424 9133
Vanhushoidon koordinaattori Johanna Silfver-Forsbacka, puh. 06 327 7549

 

Muistisairauden riskitesti

Muistisairauden riskitesti on tarkoitettu keski-ikäiselle ihmiselle kartoittamaan riskiä sairastua myöhäisiän muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana.

Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana? Ympyröi jokaisesta kohdasta vastaava numero ja laske pisteet yhteen:

Ikä

• Alle 47 vuotta

0

• 47–53

3

• Yli 53

4

 

Koulutus

• Vähintään 10 vuotta

0

• 7–9

2

• 0–6

3

 

Vanhemmilla/sisaruksilla muistisairaus

• Ei

0

• Kyllä

1

 

Systolinen eli yläverenpaine

• 140 mmHg tai alle

0

• Yli 140 mmHg

2

 

Painoindeksi

• 30 kg/m² tai alle

0

• Yli 30 kg/m²

2

 


Kokonaiskolesteroli

• 6,5 mmol/l tai alle

0

• Yli 6,5 mmol/l

2

 

Liikunta

• Aktiivinen

0

• Ei-aktiivinen

1

 

Laske oma painoindeksisi: paino (kg)/(pituus x pituus (m))

 

Riskitestitulos

Myöhäisiän 
muistisairauden 
todennäköisyys

Muistisairauden riski %

0–5

hyvin pieni

1,0

6–7

pieni

1,9

8–9

hieman lisääntynyt

4,2

10–11

jonkin verran lisääntynyt

7,4

12–15

selvästi lisääntynyt

16,4

 

Riskitestin lähde: www.muistiliitto.fi.