Kansanäänestyksen tulokset

Kaikkiaan 14 838 äänioikeutetusta mustasaarelaisesta 11 329 antoi äänensä neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä 17.3.2019.

Äänestysaktiivisuus oli 76,4 prosenttia.

41,1 prosenttia äänioikeutetuista äänesti kirjeitse ja 35,2 prosenttia äänesti varsinaisena äänestyspäivänä.

61,3 prosenttia äänestäneistä sanoi kuntaliitokselle EI ja 36,8 prosenttia sanoi KYLLÄ. 2,0 prosenttia valitsi vaihtoehdon EN OTA KANTAA.

Edellä esitetyt tiedot löytyvät äänestysalueittain seuraavista tiedostoista: 
Kansanäänestyksen tulokset äänestysalueittain.
Kansanäänestyksen äänestysaktiivisuus äänestysalueittain.