Koronavirustilanne kunnassa

Kunnan valmiusjohtoryhmä on päivittänyt infoaan, koska Suomen hallitus on 4.5.2020 siirtynyt koronakriisin hallinnassa hybridistrategiaan. Se tarkoittaa, että hallitus on sopinut viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta, mutta poikkeusoloja ei vielä kumota.

Mustasaaressa koronaviruksen tartuntatilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Uusia tapauksia ei viime viikkoina ole ollut. Koska kunnan eri toiminnot avataan vaiheittain, me kaikki olemme tärkeässä osassa muokkaamassa toimintaa tämänhetkiseen pandemiatilanteeseen sopivaksi. Tartuntanäkökulmasta tarkasteltuna kunnan valmiusjohtoryhmä katsoo kuitenkin, että koronavirustartunnan riski on tällä hetkellä pieni.

Alla on lyhyt kuvaus vaikutuksista kunnan toimintaan.

Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion toiminta 14.5.2020

Suomen hallitus on linjannut koronaepidemiasta johtuvien poikkeusolojen rajoitusten purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 alkaen.

Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen toimintaan palataan 14.5. alkaen hallitusti. Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tartuntojen leviämistä ehkäistään muun muassa lisäämällä ulkoilua. Myös siivousta ja käsihygieniaa tehostetaan.

Kunnan perusopetus siirtyy etäopetuksesta lähiopetukseen. Etäopetus ei ole enää mahdollista. Koulussa noudatetaan normaalia lukujärjestystä, eikä poikkeusjärjestelyjä tehdä lukuun ottamatta lukuvuosisuunnitelmassa vahvistettuja järjestelyjä.

Koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen, ja toimintaa on sen vuoksi sopeutettu tartuntojen välttämiseksi. Kunta noudattaa terveysviranomaisten ohjeita virustilanteesta.

Lukiossa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun saakka hallituksen suosituksen mukaisesti.

Muutokset 1.6.2020 alkaen

Julkiset sisätilat avataan hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja ‑paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Suomen hallitus on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön 1.6. saakka, minkä jälkeen rajoitus on 50 henkilöä. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.

50 henkilön kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen (kuten kirjastojen) ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Kirjastojen ja aikuisopiston toiminta

Aiemmin varattujen aineistojen lainaaminen aloitetaan 7.5. Henkilökunta ottaa yhteyttä lainaajiin, jotta nouto pystytään järjestämään turvallisesti. Aineistot noudetaan kirjastojen ulkopuolelta. Kirjastojen tilat avataan 1.6. tietyin rajoituksin.

Aikuisopistossa suurin osa henkilöstöstä työskentelee jatkossakin etänä. Heidät tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse. Syksyn kurssien suunnittelu valmistuu toukokuussa ja työ opinto-ohjelman parissa kesäkuun aikana. Kesäkuussa käynnistyy joitakin kesäkursseja, esimerkiksi tanssijumppa Sepänkylässä ja Stundarsin Örtvandring.

Vapaa-aika-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta

Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Vapaa-aika ja kulttuuri järjestää kesäkuusta alkaen sellaista ohjelmaa, jossa noudatetaan hallituksen linjausta enintään 50 henkilön kokoontumisista.

Suuremmat tapahtumat, kuten Outdoors in Södra Vallgrund, Liikuntarieha 2020 yhteistyössä Vaasan kaupungin, Folkhälsanin, MLL:n ja Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän kanssa ja nuorisotapahtuma Event Z on siirretty syyskuulle. Tapahtumat järjestetään, jos se on mahdollista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta

Vanhustenhuollon ja kotipalvelun toiminta jatkuu nyt voimassa olevien ohjeistusten mukaisena myös 13.5. jälkeen. Ohjeistuksen mukaan asumisyksiköt eivät ota vastaan vierailijoita, ja ikääntyneiden päiväkeskustoiminta on tauolla syksyyn saakka. Näin toimitaan, kunnes saadaan uusia valtakunnallisia suosituksia.

Terveyspalveluissa toimintaa käynnistetään enemmän normaaliolojen tilannetta vastaavaksi. Avohoitoon ja hammashoitoon otetaan potilaita ajanvarauksella. Terveyskeskuksen infektiopäivystys ottaa vastaan potilaat, joiden hengitystieoireet vaativat kiireellistä hoitoa. Terveyskeskukseen on otettava yhteyttä ennen infektiopäivystykseen tuloa. Infektiopäivystyksessä ei oteta vastaan muita kiireellistä hoitoa vaativia potilaita.

Virastotalon toiminta

Mustasaaren virastotalon pääsisäänkäynti on poikkeusolojen vuoksi kiinni 30.9.2020 saakka.

Asiakkaita kehotetaan jatkossakin hoitamaan asioita mahdollisuuksien mukaan puhelimitse, sähköpostitse tai muiden sähköisten kanavien kautta. Ulko-ovessa on ovikello. Jos kukaan ei avaa ovea, soita 044 424 9207.

Virastotalon normaali kesäsulku ajoittuu edellä mainitulle ajanjaksolle (viikot 29–31). Tällöin suurin osa virastotalon työntekijöistä lomalla, koska vuosilomat keskitetään normaalitilanteessa näille viikoille.