Koulun tai päiväkodin sulkeminen koronatilanteessa

Koulun tai päiväkodin sulkeminen tartuntojen vähentämiseksi tapahtuu aina yhteistyössä sivistysjohtajan, kunnan valmiusjohtoryhmän ja tartuntatautilääkärin kesken ja perustuu tartuntatautilakiin.

Jos koulu suljetaan tai luokka siirtyy etäopetukseen, huoltajia tiedotetaan Wilma-viestillä. Päiväkotien toimintaa koskevista muutoksista tiedotetaan Päikyn kautta. Jos lapsi tai oppilas on altistunut tartunnalle, huoltaja ja oppilas saavat asiasta henkilökohtaisen viestin Wilman tai Päikyn kautta. Viestin liitteenä on karanteeniohjeet. Altistuneeseen ollaan yhteydessä myös jäljitystiimistä.

Jos koulu suljetaan ja opetus järjestetään etäopetuksena, poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske:

esiopetuksen oppilaita
perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaita
erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita
valmistavan opetuksen oppilaita.

Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena, koska heillä todennäköisesti on enemmän haasteita oppia etäopetuksessa ikänsä, kehitystasonsa, ohjauksen tarpeen tai kielitaitonsa vuoksi. Oppilas ei luonnollisesti osallistu lähiopetukseen, jos hän on altistunut tartunnalle.

Opetuksen järjestäjä on saanut huoltajilta monia yhteydenottoja, joissa toivotaan, että kaikki oppilaat voisivat siirtyä etäopetukseen.

Kunta ei voi sulkea kouluja tai päiväkoteja ennaltaehkäisevästi ilman tartuntatautilääkärin suositusta ja hoivalautakunnan päätöstä.

Opetushallituksen verkkosivuille on koottu ohjeita perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen

// Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päällikkö