Kuinka saaristoa kehitetään?

Mustasaaren kunta tekee yhteistyötä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa syksyllä 2018 käynnistyvän Kuntasuunnittelun kurssin eli ”Kuntiksen” merkeissä. Oulun yliopiston järjestämän kurssin puitteissa maisterivaiheen arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijat ideoivat saariston kylien maankäyttöä vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin.

Kurssin teemat nivoutuvat myös arkkitehtuurin yksikössä tehtävään tieteelliseen tutkimukseen, jonka keskiössä on pohtia maaseututaajamien viisasta resurssien käyttöä, muutosten ennakointia sekä kehittymisen, uudistumisen ja sopeutumisen edellytyksiä toimintaympäristön muutoksessa.

Seurantaryhmä tuo esiin paikallisen osaamisen ja kuntalaisten näkemykset
Suunnittelun tueksi paikkakuntalaisista kootaan monipuolinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on paikallisen osaamisen ja näkemyksen tuominen mukaan vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin. Seurantaryhmä arvioi ja kommentoi opiskelijoiden tekemiä idealuonnoksia ja pohtii yhdessä heidän kanssaan kohdealueen kehittämismahdollisuuksia.

Seurantaryhmään kutsutaan muun muassa asukkaiden, yrittäjien ja järjestöjen edustajat. Tavoitteena on, että kuntalaisten ääni saataisiin kuuluviin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa maankäytön kehittämistyössä.

Suunnitelmat pohjustavat kunnan tulevaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä
Kuntasuunnittelun kurssin lopputuotoksena syntyvät opiskelijoiden laatimat selvitykset sekä maankäytön ideasuunnitelmat Mustasaaren saariston kylien kehittämiseksi. Suunnitelmien tähtäin on noin kolmenkymmenen vuoden päässä. Kunta voi käyttää saatua aineistoa pohjana omassa suunnittelu- ja kehittämistyössään.

Maanantaina 10. syyskuuta on myös avattu Mustasaaren saariston kyliä koskeva asukaskysely, jossa kuntalaisia pyydetään kertomaan oma näkemyksensä saariston kylien nykytilasta ja tärkeistä kehittämiskohteista. Kysely on avoinna kuukauden osoitteissa: https://query.eharava.fi/2571  (ruotsiksi) ja https://query.eharava.fi/2572 (suomeksi).   

Opiskelijoiden laatimat ideasuunnitelmat on tarkoitus esitellä ja antaa kommentoitavaksi kaikille kuntalaisille loppuvuodesta 2018. 

Lisätietoja:
Professori Tarja Outila, TkT Leena Soudunsaari
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö, Kuntasuunnittelun kurssin opettajat
etunimi.sukunimi@oulu.fi
Kehittämisjohtaja, Mikael Alaviitala, mikael.alaviitala@mustasaari.fi
Yhteyshenkilö, Ralf Degerlund, 0400-867349