Kunnon kuntalainen

Mustasaaren vapaa-aika ja kulttuuri nimeää vuosittain Kunnon kuntalaisen, joka on omistautumisellaan, osaamisellaan ja työpanoksellaan innostanut lapsia, nuoria ja aikuisiakin osallistumaan säännöllisesti liikunta- ja vapaa-aikatoimintaan.
Valinnassa painopistealueina ovat johtajuus, luottamustehtävät ja oma liikunnallisuus.
Henkilön tulee asua Mustasaaressa.

Raatiin kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Alf Burman, varaapuheenjohtaja Alice Lillas, liikuntaneuvoja Elisabeth Wiklund ja liikuntaohjaaja Jessica Strandholm.

Perustellut ehdotukset vuoden kunnon kuntalaiseksi, jotka täyttävät edellä esitetyt vaatimukset, lähetetään kirjallisesti osoitteeseen idrott@korsholm.fi tai Mustasaaren kunta, Vapaa-aika ja kulttuuri, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.
Ehdotukset on oltava perillä 10.11.2019.

Lue lisää aiempien vuosien Kunnon kuntalaisista >>>