Kuntaliitosasia palautettiin – työ jatkuu

Jotta kuntaliitos voi tulla voimaan 1.1.2020, sopimus on hyväksyttävä Mustasaaren kunnanhallituksessa ja Vaasan kaupunginhallituksessa sekä molemmissa valtuustoissa. Lisäksi yhdistymishakemus kuntaliitoksesta on jätettävä valtioneuvostolle huhtikuun kuluessa.

Pernilla Vikström (RKP) ehdotti kunnanhallituksen kokouksen varhaisessa vaiheessa, että koko kuntaliitospaketti palautetaan jatkokäsittelyyn. Hänen ehdotuksensa hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9–4. Tämä puolestaan merkitsee, että aikataulu kuntaliitoksesta vuonna 2020 ei pidä.

-          Valmistelusta ja huomautuksista kävi ilmi, että sopimuksessa on puutteita. Kritiikki kohdistui minuun Mustasaaren pääneuvottelijana, ja otan kritiikin vastaan. Katson sen vuoksi, että emme voi lähettää tätä sopimusta edelleen valtuustolle. Meidän luottamushenkilöt ja kuntalaiset ansaitsevat paremman sopimuksen, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Lars Gästgivars.

Palautuksen perusteena mainittiin vastaantulo saapuneille huomautuksille sekä seuraavat perustelut:

Ensiksi: Neuvoa-antavan kansanäänestyksen tuloksen mukaan enemmistö äänioikeutetuista ei hyväksynyt Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin välistä kuntaliitosta yhdistymissopimusehdotuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Toiseksi: Kuten yhdistymisesitystä koskevassa kunnanhallituksen käsittelyssä 7.1.2019 § 4 kävi ilmi, sopimusehdotuksesta puuttuu ehdotus viranhaltijaorganisaatioksi, selvitys vaikutuksista yhteistoiminta-alueisiin ja ehdotus yhteistoiminta-alueiden uusiksi yhteistyösopimuksiksi sekä hallintosäännön sisällön keskeiset periaatteet. Kunnanhallitus haluaa, että nämä tehdään ennen kuin asiasta päätetään lopullisesti.

Kolmanneksi: Kunnanhallituksen käsittelyn 7.1. jälkeen valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus on kaatunut, jolloin sopimusehdotuksessa ei ole käsitelty riittävässä laajuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon organisointia uudessa kunnassa.

Neljänneksi: Kuntien alustavat tilinpäätökset 2018 ovat aiemmin ennustettua huonompia, mikä tarkoittaa, että uuden kunnan kertyneen alijäämän tasapainottaminen vaikeutuu.

-          Luulin, että useat esille nostetuista seikoista olisi voitu ratkaista sen jälkeen, kun päätös kuntaliitoksesta on tehty. Näin siksi, että luotan ja olen aina luottanut neuvottelukumppaniini. Mutta kaikki eivät ole samaa mieltä kanssani, totesi Gästgivars.

-          Kunnanhallituksen palautuspäätös vaatii uuden aikataulun, uudet lisäresurssit ja uuden organisoinnin. Tämä on nyt suunniteltava uudelleen, ja kunnanhallitus saa huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa ottaa kantaa tähän, sanoo kunnanjohtaja Rurik Ahlberg.

Prosessi jatkuu nyt siten, että kuntaliitosneuvottelujen yhteisessä johtoryhmässä istuneet Mustasaaren ja Vaasan edustajat kokoontuvat keskiviikkona 27.3. Tapaaminen ei kuitenkaan ole virallinen neuvottelukokous, eikä sen aikana tehdä muodollisia päätöksiä.

-          Mustasaaren puolelta yhteisen johtoryhmän neuvottelutoimeksianto päättyi siihen, kun sopimus päätettiin hyväksyä 7.1. ja asettaa se nähtäville. Ryhmän toimeksiantona oli laatia nimenomaan yhdistymissopimus, minkä se on tehnytkin, sanoo Ahlberg.

Mustasaaren kunnanvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 2.4. ja kunnanhallitus 8.4.