Mustasaaren kunnan avustukset 2019

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuritoiminta ja kulttuurihankkeet
Mustasaarelaiset yhdistykset, ryhmät, yhteisöt ja yksityiset voivat hakea toiminta-avustuksia, hankeavustuksia ja stipendejä kulttuuritoimintaan. Hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 16.
Lisätietoja antaa kulttuurisihteeri Annica Reini, puh. 0500 162 112.

Vapaa-aikatoiminta
Mustasaarelaiset yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta järjestämäänsä liikunta-, lapsi-, nuorisotai uimakoulutoimintaan. Hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 16.
Lisätietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Mikael Österberg, puh. 044 424 9135.

Avustus seurantalon käyttökustannuksiin
Mustasaarelaiset nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla on oma seurantalo ja jotka järjestävät säännöllistä ja ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille, voivat hakea avustusta seurantalon käyttökustannuksiin. Hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 16.
Lisätietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Mikael Österberg, puh. 044 424 9135.

Hiihtolatujen hoito
Mustasaaressa sijaitsevien hiihtolatujen hoitoon voi hakea avustusta viimeistään 25.4.2019 klo 16.
Lisätietoja antaa vapaa-aikapäällikkö Mikael Österberg, puh. 044 424 9135.

2. Kunnanhallitus

Toiminta-avustus
Mustasaaressa toimivat yhdistykset ja yhteisöt, jotka eivät saa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta avustusta, voivat hakea toiminta-avustusta kehittämisjaostolta. Hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 16.
Hakuohjeita ja lisätietoja antaa elinkeinopäällikkö Matias Båsk, puh. 06 327 7121.

Hakumenettely
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusten hakulomakkeet ovat verkkosivulla www.mustasaari.fi/lomakkeet.
Kunnanhallituksen toiminta-avustusta haetaan peruslomakkeella, johon liitetään vapaamuotoinen hakemus sekä toiminnan kuvaus ja talousarvio.

Kaikki hakemukset toimitetaan osoitteeseen Mustasaaren kunta/Kirjaamo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai lähetetään sähköpostiosoitteeseen info@mustasaari.fi. Myöhästyneet hakemukset hylätään.