Muutoksia nuohousta koskevaan lainsäädäntöön – kiinteistönomistajan vastuu kasvaa

Piirinuohoussopimukset päättyivät 31.1.2019. Nuohousvälit ovat jatkossakin samat, ja nuohoustyön voi edelleen tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Lakimuutoksen jälkeen suurin muutos on se, että nuohooja ei enää ilmoita kiinteistönomistajalle tulisijan ja savuhormien nuohouksesta. Kiinteistönomistajalla säilyy kuitenkin nykyinen velvoite huolehtia nuohouksesta, mikä tarkoittaa käytännössä, että kiinteistönomistaja tilaa itse lakisääteiset nuohouspalvelunsa suoraan ammattitaitoiselta nuohoojalta. Seuraavan linkin kautta löydät otteita lakimuutoksesta: Otteita lakimuutoksesta.

Jatkossa onkin entistä tärkeämpää, että kiinteistönomistaja on ajan tasalla kiinteistönsä nuohouksesta. Nuohoojalla on velvollisuus antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä.

Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi:
1) kiinteistön/rakennuksen osoite
2) nuohoustyön suorittaja
3) nuohouksen ajankohta
4) tehdyt toimenpiteet
5) havaitut viat ja puutteet. (Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.)

Nuohouspalvelun hinta on myös syytä kysyä ennen nuohouksen tilaamista.

Nuohousta koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan: Laki pelastuslain muuttamisesta.