Tarjouspyyntö, tievalaistuksen uusiminen 2019, tievalaisinpylväät

 

Kysymykset ja vastaukset:

Fråga:

Skall de ifrästa säkerhetstolparna vara förberedda för betong fundament?

Svar:

Nej, de skall inte vara förberedda för betongfundament.

Fråga:

Utkörning av stolparna, kan stolparna köras ut till alla 10 olika ställen samtidigt?

Svar:

Ja, stolpar till alla tio ställen får köras ut samtidigt.


Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentaminen pyytää tarjouksia tievalaisinpylväistä. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 18.1.2019 klo 12.00.

Anbudsförfrågan