Tarjouspyyntö vesikaton saneerauksesta

Lisäkirje

Mustasaaren kunnan kulttuuritalon vesikaton saneerauksen (KOMU/830/02.08.03/2019) urakka-aikaa jatketaan 31.7.2019 asti. Tarjousten on edelleen oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 2.5.2019 klo 16.00.

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia kunnan kulttuuritalon vesikaton saneerauksesta. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 2.5.2019 klo 16.00.

Tarjouspyyntö

Urakkaohjelma

Rakennusselostus

Yksikköhintaluettelo

YP1

Kattosuunnitelma

Leikkauspiirustukset