Suunnittelutarjouspyyntö teiden ja kunnallistekniikan rakentamisesta Sepänkylässä ja Veikkaalassa

Mustasaaren kunta aikoo rakentaa Sepänkylässä tiet, kunnallistekniikan ja tievalaistuksen alueelle, jonka asemakaava on nimeltään Vanhankaupungintien asemakaava, korttelit 667–671. Veikkaalassa kunta aikoo puolestaan rakentaa uuden kaava-alueen, jonka asemakaava on nimeltään Veikkaalan asemakaava-alueen laajennus, korttelit 10–23 ja niihin liittyvät virkistys- ja tiealueet. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 9.4.2020 klo 16.00.

Suunnittelutarjouspyyntö

Detaljplan Gammelstadsvägen / Asemakaava: Vanhankaupungintie

Detaljplan Veikars detaljplanområde / Asemakaava: Veikkaalan asemakaava-alue

Vatten- och avloppsledningskarta Gammelstadsvägen / Kartta vesi- ja viemärijohdoista: Vanhankaupungintie

Vatten- och avloppsledningskarta Veikars / Kartta vesi- ja viemärijohdoista: Veikkaala

Kysymykset ja vastaukset suunnittelutarjouspyyntöön