Paljon kirjeääniä

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen kirjeäänestysaika päättyi perjantaina 15.3. klo 19.00.

Kaikkiaan 14 838 äänioikeutetusta äänensä antoi ennakkoon 6101 eli 41,1 prosenttia äänioikeutetuista.

Lähetekirje puuttui 121 kirjeäänestä, ja nämä äänet jouduttiin hylkäämään. Äänestäjä, joka ei ole palauttanut lähetekirjettä kirjeäänen mukana, voi vielä äänestää sunnuntaina omalla äänestysalueellaan.

Koska kirjeääniä on annettu paljon, Mustasaaren kunta julkaisee verkkosivuillaan kirjeäänestyksen tulokset sen jälkeen, kun äänestyspaikat sulkeutuvat sunnuntaina 17.3. klo 20. Tulokset annetaan koko kunnan osalta ja äänestysalueittain.

Kansanäänestyksen lopullinen tulos julkistetaan, kun kaikki äänet on laskettu. Lopullisen tuloksen arvioidaan valmistuvan sunnuntaina klo 21 jälkeen.