Suurteollisuusalueen kaavat ovat valmiit

Vaasan Laajametsän ja Mustasaaren Granholmsbackenin suurteollisuudelle tarkoitetun alueen asema- ja osayleiskaavat ovat valmiit ja lainvoimaiset. Kaavat mahdollistavat muun muassa akkuteollisuuden nopean sijoittumisen alueelle.

Kaavoitettu alue sijaitsee sekä Vaasan että Mustasaaren puolella. Vaasan kaupungin puolella kaava-alueen nimi on Laajametsä ja Mustasaaren puolella Granholmsbacken. Sen kaavoitus alkoi keväällä 2017. Alueen yleispiirteinen suunnittelu tehtiin osayleiskaavoilla, mitä tarkennettiin asemakaavoilla. Kaavoitus kesti reilun vuoden.

Alue mahdollistaa suurten tehtaiden sijoittumisen

-       Kaavan ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa akkutehtaan sijoittaminen alueelle, mutta kaavalla halutaan mahdollistaa myös oheistoimintojen sekä muun teollisuuden kuten muun muassa alihankkijoiden sijoittuminen alueelle, kertovat Vaasan kaupungin kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaaksoja Mustasaaren kunnan kaavoituspäällikkö Barbara Påfs.

Kaavoissa on osoitettu neljä isompaa teollisuuskorttelia, joihin on mahdollista sijoittaa akkutehtaita tai vastaavaa teollisuustoimintaa (T/Tkem-alueita). Suurin korttelialue sijoittuu molempien kuntien alueille ja mahdollistaa lähes 200 hehtaarin rakennusalan.

Logistisesti erinomainen sijainti

Alueen sijainti on logistisesti erinomainen, sillä se on aivan lentokentän vieressä. Se rajautuu myös junarataan ja valtatiet 3 ja 8 ovat lähellä. Myöskään kansainvälinen satama Vaasassa ei ole kaukana.

Suurteollisuusalueen kaavoitus ja sen aikana laadittu ympäristövaikutusten arviointiohjelma olivat viranomaisyhteistyön taidonnäyte. Kaavoitusta ja lupamenettelyjä ohjaavat viranomaiset osallistuivat suunnitteluun aktiivisesti ja edistävällä tavalla. Suunnitteluprosessista saatuja rohkaisevia kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää myös muissa merkittävissä kehittämishankkeissa.

-        Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta haluavat kiittää kaikkia alueen suunnittelussa mukana olleita tahoja, erityisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa, sanoo teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Lisätietoja antavat:
Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, Vaasan kaupunki, p. 040 540 5412
Teknisen toimen johtaja Markku Järvelä, Vaasan kaupunki, p. 040 135 4958
Kaavoitusjohtaja Barbara Påfs, Mustasaaren kunta, p. 06 327 7175
Tekninen johtaja Ben Antell, Mustasaaren kunta, p. 06 327 7199