Tarjouspyyyntö sokkeli ja julkisivumuutoksista Mustasaaren terveyskeskukseen

 KOMU/769/02.08.01.03/2017

Mustasaaren kunta pyytää tarjouksia seuraavasti:

HUOM!  tarjousten jättämisen aikaa on pidennetty ja ne on oltava sisiällä 2.5.2017 klo 15

1)      Tidtabell på entreprenadtiden förlängs till  den 3.11.2017

 2)      Svar på frågor som ställts :

a)       Fasadtegel enligt följande

70-tals byggnaden = IETO 285x85x85, rödtegel/håltegel, borstad yta

80-tals byggnaden = IETO 285x85x85, rödtegel/håltegel, borstad yta

90-tals byggnaden =  285x85x85, rödtegel/håltegel, borstad yta

 b)      Återställning (jord och frö) av skadade gräsmattor längsmed fasadens åtgärdssidor.

c)       Asfaltytor rengörs efter utfört arbete.

Kysymykset lähettään sähköposti osoitteeseen tekniska(at)mustasaari.fi ennen 19.4.2017 klo 12 ja vastaukset julkaistaan verkkosivuille 21.4.2017.

Anbudsförfrågan/Tarjouspyyntö

Anbudsblankett/Tarjouslomake

Arbetsbeskrivning/Työselostus

Ritning 70-tals delen/Piirustus 70-luvun osa

Ritning 80-tals delen/Piirustus 80-luvun osa

Ritning 90-tals delen/Piirustus 90-luvun osa