Veroa ei koroteta – kunnanhallitus budjetoi ylijäämää

Mustasaaren kunnanhallitus päätti kokouksessaan 5.11., että kunnanvaltuustolle ei ehdoteta kunnallisveron korottamista. Veroprosentti pysyy 20,75 prosentissa ja vakituisen asumisen kiinteistövero pysyy 0,55 prosentissa.

Vuoden 2019 verotuloiksi ennustetaan yhteensä 79,7 miljoonaa euroa, mistä 72,5 miljoonaa euroa on kunnallisveroa. Kunnan kokonaismenoihin budjetoidaan 4,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018, mutta tulos sisältää kuitenkin 236 117 euroa ylijäämää. Tämä tarkoittaa, että Mustasaaren kertynyt ylijäämää nousisi edelleen ja olisi vuoden 2019 loppuun mennessä 4,6 miljoonaa euroa.

Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii myös 2,1 miljoonan euron budjettivähennystä lautakuntien ehdotuksiin verrattuna. Sivistyslautakunnalta vaaditaan 1,8 miljoonan euron vähennystä. Viime kunnanhallituksen kokouksessa talousjohtaja Rabbe Eklund sanoi, että sivistyslautakunnan on päästävä lähemmäksi talousarviokehystä, joka oli 38,2 miljoonaa euroa. Kunnanhallituksen päivitetty budjettiehdotus valtuustolle on runsaat 38,6 miljoonaa euroa.

-          Lautakuntien on tehtävä parhaansa niillä rahoilla, mitä niillä on, kunnanhallituksen puheenjohtaja Lars Gästgivars sanoo.

Investointibudjetti tulee olemaan tavallista korkeampi tulevana vuonna, peräti 19,1 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy muun muassa 2,6 miljoonan euron investointi Mustasaaren keskuskoulun väistötilahankkeeseen. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan ehdotus oli, että väistötilat vuokrataan, mutta kunnanhallitus ehdottaa niiden ostamista.

-          Ostettuaan tilat meidän ei tarvitse huolestua muuttuvista vuokrista ja tämä antaa kaikille mielenrauhaa. Kenenkään ei tarvitse ottaa taloudellisia paineita siitä, että väistötiloista pitää muuttaa pois ennen aikojaan, Gästgivars pohtii.

Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg tietää, että investointibudjetti tulee kuormittamaan kuntaa, mutta painottaa, että kunnan on otettava vastuunsa.

-          Meidän on rakennettava sellainen paikka, missä ihmiset haluavat asua ja elää. Kukaan muu ei tee sitä. Kehityksen mukana pysyminen vaatii investointeja. Hyvän ja toimivan palveluverkon ylläpitäminen ei ole halpaa, Ahlberg kertoo.

Investointien enemmistö menee Sepänkylän koulukeskukseen, Keskuskouluun ja Koivulahden oppimiskeskukseen. Investointibudjetissa sosiaali- ja terveydenhuoltoon suunnatut investoinnit loistavat poissaolollaan.

-          Elämme vielä siinä uskossa, että sote toteutuu. Siksi investointeja ei ole suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Mutta jos sote ei toteudu, meillä on odotettavissa isoja investointeja sosiaali- ja terveydenhuoltoon, Eklund sanoo.