Vesihuoltolaitos ilmoittaa kaivutöistä

Hakatien ja Mattvikhagentien asukkaille 

Vesihuoltolaitos aloittaa alueella uuden päävesijohdon asentamisen. Asennustöitä tehdään lähinnä Mattvikhagantien ja Hakatien välisellä kevyen liikenteen väylällä sekä Holmhaantien ja Hakatien välisessä leikkipuistossa.

Urakoitsijaksi on valittu Raimo Asikainen Oy. Yrityksen työnjohtaja Juha Tanttari ja vesihuoltolaitoksen henkilökunta tekevät asennustyöt yhdessä niin, että niistä aiheutuu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Työalue eristetään liikenteeltä kaivutöiden ajaksi, mutta kiinteistöille pääsee ajamaan. Kehotamme olemaan varovaisia liikkuessanne alueella.

Lisätietoja antavat:

Vesihuoltopäällikkö Allan Heir, allan.heir@mustasaari.fi, 050 69 615

Vesihuoltolaitoksen työnjohtaja Dan Antell, dan.antell@mustasaari.fi, 050 69 613

Urakoitsijan työnjohtaja Juha Tanttari, juha.tanttari@raimoasikainenoy.fi, 050 475 4455

Pahoittelemme töistä aiheutuvia haittoja.

Yhteistyöterveisin

Allan Heir

Vesihuoltopäällikkö