Vesihuoltolaitos tiedottaa

Vesihuoltolaitos aloittaa lokakuun alussa Kiviaidantien vesi- ja viemärijohtojen vaihtamisen noin 140 metrin tieosuudella. Katso karttaliite.

Johtosaneeraus tehdään alueen vesihuollon turvaamiseksi. Johdot on asennettu aikoinaan alueen rakentamisen yhteydessä, ja vanhoissa johdoissa on ollut paljon vuotoja.

Urakoitsijaksi on valittu Raimo Asikainen Oy. Yrityksen työnjohtaja Juha Tanttari ja vesihuoltolaitoksen henkilökunta suorittavat saneeraustyöt yhdessä niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tieosuuden asukkaille.

Liikenne ohjataan ajoittain eri kautta ja lisäksi tehdään väliaikaisia järjestelyjä, jotta työt saadaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Kehotamme asukkaita noudattamaan viitoitusta ja huomioimaan kulkuesteet.

Koska kaivualueilla ilmenee aina vajoamista, päällystystyöt tehdään vuonna 2019.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia haittoja.

Lisätietoja antavat:
Vesihuoltopäällikkö Allan Heir, allan.heir@mustasaari.fi, 050 69 615
Vesihuoltolaitoksen työnjohtaja Dan Antell, dan.antell@mustasaari.fi, 050 69 613
Urakoitsijan työnjohtaja Juha Tanttari, juha.tanttari@raimoasikainenoy.fi, 050 475 4455