Viemärivuoto Sepänkylässä – ei vaikutusta vesijohtoveteen

Vesihuoltolaitos huomasi torstaina 29.8., että Vattvikenin lähellä sijaitsevaan ojaan Sepänkylässä oli vuotanut jätevettä. Toimenpiteisiin ryhdyttiin heti, ja kunta sai tilanteen ripeästi hallintaan.

Jätevesi imettiin pois ojasta, ja oja puhdistettiin lietteestä. Sepänkylän vesijohtoveden laatua analysoitiin torstaina. Kaikki arvot olivat normaaleja, joten vesijohtoveden juomisesta ei aiheudu vaaraa.

Koska Vattviken on toinen kunnan kahdesta raakavesialueesta, alueen vedenottopaikoista otettiin näytteitä sen varmistamiseksi, ettei vuoto ole vaikuttanut pohjaveteen.

– Odotamme vielä pohjavesinäytteiden tuloksia, sanoo Anna-Maria Mattfolk, Länsirannikon ympäristöyksikön ympäristönsuojelupäällikkö.

Vuoto ei ole peräisin kunnan viemäriverkostosta.

– Jatkamme jätevesivuodon lähteen selvittämistä, jotta voimme ryhtyä toimenpiteisiin, Mattfolk sanoo.

Kunta tiedottaa asiasta heti, jos tilanne muuttuu.