Aktuellt - May 2019

29.05.2019

Med tanke på hjärnhälsan

Är du motiverad att se över dina levnadsvanor och eventuellt justera dem mot en hjärn-vänligare livsstil? Om det visar sig att du hör till riskgruppen erbjuds du nu möjlighet att komma med i ett åtgärdsprogram för livsstilsförändring, som inleds i september 2019 på Korsholms HVC.
24.05.2019

Korsholm fick en ny kommunstyrelse

Den nya kommunstyrelsen valdes av kommunfullmäktige under mötet 23.5.
23.05.2019

6 stycken lediga lärarjobb

Korsholms kommun har nu 6 stycken lediga lärarjobb att erbjuda varav fyra är fastanställningar.
22.05.2019

Idéer kring Korsholmsdagar

Anser du att det finns behov av att årligen fira K...
15.05.2019

Funderar du på att starta eget – delta i Startias info

Anmäl dig till det svenska tillfället den 22 maj, senast två dagar före på info@vasek.fi.
10.05.2019

”Vi behöver fler vuxna på byjin”

Det kommungemensamma projektet ”Vuxna på byjin” har varit lyckat. Nu behövs frivilliga för sommarens danser. Monica Rådman var en vuxen på byn ifjol och hon ställer upp i år igen.
09.05.2019

Lunchträff för företagare 9.5 i Replot

Korsholms kommun och Korsholms Företagare rf forts...
07.05.2019

Styrelsen bordlade sammanslagningsärendet

Kommunstyrelsen beslöt under sitt möte 6.5 att bordlägga ärendet som gällde tillsynen över lagligheten i fullmäktiges beslut 2.4.2019. Nu inväntar man förvaltningsdomstolens utslag, eftersom ett besvär inlämnats.