Aktuellt - June 2019

28.06.2019

E-posten fungerar igen

Serverproblemen är fortfarande inte åtgärdade, men en del funktioner och datasystem fungerar igen.
27.06.2019

En del av Skolvägen tas ur bruk

En del av Skolvägen i Smedsby tas ur bruk från 28.6.
27.06.2019

En del av Funisbackvägen tas ur bruk

Ett vägavsnitt av Funisbackvägen i Kvevlax kommer att tas ur bruk från och med den 28.6.
14.06.2019

Tryckfel i blankett om vattenmätaravläsning

Vissa blanketter som skickats ut innehåller tryckfel. Felet föranleder inga åtgärder från kundens sida, men här förklarar vi hur felet uppstod.
04.06.2019

Endast 99 procent av budgeten förverkligas

Kommunstyrelsen i Korsholm beslöt under måndagskvällens (3.6) möte att inte förverkliga hela budgeten för 2019. Minskade skatteintäkter är en av orsakerna.