Aktuellt - April 2020

29.04.2020

Fältarbete i Replot

Korsholm kommun utför i samarbete med Sweco Ympäri...
20.04.2020

Pressmeddelande om matutdelning i Korsholm

Korsholms kommun erbjuder elever, förskoleelever och även barn inom småbarnspedagogiken som är hemma att hämta matpaket från och med tisdag 21.4.2020. Utdelning av måltidspaketen sker på sex platser i kommunen: Smedsby, Kvevlax, Karperö, Replot, Solf och Toby.
20.04.2020

Coronavirussituationens inverkningar vid tandvården

Vi har tillfälligt begränsat vår verksamhet för att minska på den materialbrist som Covid-19 orsakar. Vi erbjuder nu bara akuttandvård och tandvård som inte kan vänta.
20.04.2020

Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av kommuner, ansvarar för mottagning och behandling av ansökningar för sina medlemskommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro).
20.04.2020

Nu kan stöd för ensamföretagare sökas – VASEK tar emot ansökningarna

Ensamföretagare kan ansöka om stöd på grund av coronavirusläget hos företagets hemkommun. Stödet är 2 000 euro och av engångsnatur. Företag i Korsholm lämnar in sin ansökan via VASEK.
16.04.2020

Ämbetshusets huvudingång stängs

Huvudingången till Korsholms ämbetshus stängs 17.4 och hålls stängd fram till den 30.6.2020 på grund av rådande undantagstillstånd.
14.04.2020

Coronavirusläget i kommunen 14.4

I torsdags (9.4) konstaterades ett fall av coronavirus vid Korsholms hälsovårdscentral. Kommunen vidtog snabbt åtgärder för att begränsa eventuell spridning.
09.04.2020

Coronavirusläget i kommunen

Coronavirusfallen ökar i sjukvårdsdistriktet och nu har även viruset konstaterats bland personal vid Korsholms hälsovårdscentral. Kommunen har vidtagit och vidtar ytterligare åtgärder i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd, THL.
09.04.2020

Stöd för ensamföretagare

Ensamföretagare kan ansöka om stöd på grund av coronavirusläget. Stöd kan ansökas hos den kommun som företaget i företags- och organisationsregistret har som hemkommun.
09.04.2020

Livsmedelstillsynen informerar

Svar på vanliga frågor om COVID-19 finns på Livsme...