Aktuellt

21.10.2020

Upphandling av visionsplan för Helsingby-Toby

Korsholms kommun begär anbud för en visionsplan so...
19.10.2020

Mödrarådgivningens renovering

Mödrarådgivningen har flyttat sin verksamhet under...
19.10.2020

Coronavirussmitta konstaterad vid Solhörnan

Kommunens beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att coronavirussmitta har konstaterats bland klienterna vid boendet Solhörnan.
19.10.2020

Keskuskoulu, Pilotti stänger – distansundervisning vecka 43

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare beslutat att stänga klasserna 7–9 i Keskuskoulu under tiden 19.10-25.10.
17.10.2020

Nya småhustomter på Storgård i Smedsby

Ansökningstid: 19.10–1.11.2020 Det finns lediga to...
16.10.2020

Smitta konstaterad vid Kvevlax lärcenter

Skolverksamheten vid Kvevlax lärcenter har blivit exponerad för coronaviruset. Alla berörda har informerats och ingen behöver övergå till distansundervisning.
16.10.2020

Information kring stängning av skolor och daghem under coronakrisen

Stängning av en enhet för att minska smittspridning inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogiken sker i samråd mellan bildningsdirektören, beredskapsledningsgruppen och smittskyddsläkare och baserar sig på lagen.
16.10.2020

Höstmotionsbingo 14.10–31.12.2020

Höstmotionsbingo 14.10–31.12.2020 Delta i höstm...
15.10.2020

Dagisenhet i Kvevlax stängs

Dagisverksamheten vid Kvevlax kommunalgård har blivit exponerad för coronaviruset. Kommunens beredskapsledningsgrupp har i samråd med kommunens smittskyddsläkare därför beslutat att stänga hela enheten.
15.10.2020

Årskurs 4 och 6 i Tuovilan koulu fortsätter på distans

Bildningsdirektören har i samråd med kommunens smittskyddsläkare tagit beslut om att förlänga distansundervisningen för årskurs 4 och 6 vid Tuovilan Koulu.