Aktuellt

13.12.2019

Influensavaccination via webtidsbokning

Man kan ännu boka tid för influensavaccin via webt...
09.12.2019

Anbudsförfrågan på ramavtal för inomhusluftkonsult

Korsholms kommun, fastighetsverket, begär anbud på ramavtal för inomhusluftkonsult. Anbud ska lämnas in senast 19.12.2019 kl. 15.00.
05.12.2019

Anbudsförfrågan för fastighetsskatteutredning

Korsholms kommun, byggnadstillsyn, begär anbud på uppgörande av fastighetsskatteutredning. Anbud ska lämnas in senast 20.12.2019 kl. 16.00.
05.12.2019

Framlagda planer

KUNGÖRELSE Följande program för deltagande och bed...
03.12.2019

Infotillfälle om fjärrvärme till Fågelberget

Tillställningen går av stapeln den 10.12 och är riktad till företagare på Fågelberget.
26.11.2019

Inga daghem stängs i Kvevlaxområdet

Kommunstyrelsen beslöt under sitt möte 25.11 att verksamheten i daghemmen i Kvevlaxområdet fortsätter. Men fastigheterna ska om möjligt säljas och kommunen bli hyresgäst.
25.11.2019

Skattesatserna för 2020 fastslagna – Korsholm ligger bra till

Korsholmarnas inkomstskattesats 2020 är 20,75 procent. Det är lägre än på många håll i Finland.
21.11.2019

Sändningen från fullmäktigemötet 14.11.2019

Sändningen från fullmäktigemötet 14.11.2019 finns nu tillgänglig.
15.11.2019

Skatterna höjs inte i Korsholm 2020

Kommunfullmäktige beslöt på sitt möte 14.11 att inte höja skatterna för 2020.
11.11.2019

Influensavaccinering 2019

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och V...