Allmän

17.01.2020

Anbudsförfrågan på upphandling av ventilationsfilter

Frågor och svar till anbudsförfrågan.
Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud för upphandling av ventilationsfilter.
Anbud ska vara inlämnade senast 20.1.2020 kl. 15.00.
15.01.2020

Premierade år 2019

Korsholms kommun premierade framgångsrika idrottar...
10.01.2020

Informationstillfälle för landskapsplanen

Förslaget till landskapsplan för Österbotten 2040 presenteras på informationstillfället den 16.1 i Vasa. Tillfället är avsett både för kommuninvånare, kommunernas beslutsfattare och tjänstemän.
08.01.2020

Intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på området Storgård i Smedsby

Korsholms kommun begär in intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på detaljplaneområdet Storgård i Smedsby. Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 24.1.2020 kl. 12.00.
08.01.2020

Anbudsförfrågan uppgörande av Replot delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för uppgörande av del...
07.01.2020

Revidering av Björkö–Replot stranddelgeneralplan

KUNGÖRELSE Ett utkast till plan är framlagt 8.1–6....
20.12.2019

Intresseanmälningar för grundförbättring av enskild väg, Myrvägen och Himistået

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för grundförbättring av enskild väg, Myrvägen och Himistået i Solf.
Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 31.1.2020 kl. 12.00.
19.12.2019

Var med och påverka skärgårdens framtid

Skärgårdsdelegationen jobbar just nu med att ta fram ett landsomfattande skärgårdsprogram. Genom att svara på denna enkät är du med och påverkar skärgårdens framtid.
17.12.2019

Kollektivtrafik och pyloner diskuterades i styrelsen

Korsholms kommunstyrelse godkände på sitt möte 16.12 att gå med i Vasa kollektivtrafiks gemensamma behörighetsområde. Detta ska underlätta för resenärerna.
13.12.2019

Influensavaccination via webtidsbokning

Man kan ännu boka tid för influensavaccin via webt...