Allmän

13.10.2020

Uppdateringen av fastighetsregistret fortsätter

Under sommaren och hösten har Korsholms kommun arbetat med uppdateringen av sitt fastighetsregister tillsammans med konsultföretaget FCG.
11.10.2020

Tuovilan koulu stänger – distansundervisning fram till höstlovet

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare fattat beslut om att stänga Tuovilan koulu under tiden 12.10-13.10. Skolan övergår därmed till distansundervisning.
11.10.2020

Coronasmitta konstaterad vid daghem i Kvevlax

En dagisgrupp vid Kvevlax kommunalgård har blivit exponerad för coronaviruset. Kommunens beredskapsledningsgrupp har i samråd med kommunens smittskyddsläkare därför beslutat att stänga enheten.
09.10.2020

Coronavirussmitta konstaterad vid Korsholms närsjukhus

Kommunens beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att coronavirussmitta har konstaterats bland personalen vid närsjukhuset.
09.10.2020

Anbudsförfrågan på modulbyggnad till Replot daghem

Anbud begärs på en daghemsmodul till Replot daghem. Anbud ska lämnas in före 26.10.2020 kl. 15.00.
09.10.2020

Ändring av detaljplan Granholmsbacken II, Toby

KUNGÖRELSE Ändring av detaljplan Granholmsbacken I...
08.10.2020

Korsholms högstadium stänger – distansundervisning fram till höstlovet

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare under torsdagseftermiddagen fattat beslut om att stänga Korsholms högstadium under tiden 9.10-13.10.
08.10.2020

Visionsplan för ändring av detaljplan för kvarter 224 m.fl. invid Korsholmsvägen

Kungörelse Visionsplan för ändring av detaljplan f...
07.10.2020

Inga besök på närsjukhuset – stark rekommendation att inte besöka boenden

Korsholms kommuns beredskapsledningsgrupp har beslutat att stänga närsjukhusets avdelningar för besök och rekommenderar inte besök vid boenden.
06.10.2020

Föreslå namn och påverka välfärdsområdets strategi

Tretton kommuner i Österbotten kommer att samla sina krafter och börja anordna social- och hälsovårdsservice tillsammans från början av år 2022.