Allmän

04.04.2019

Motionskampanjen Up, Out and Move!

I Korsholm pågår året om motionskampanjen Up, Out ...
03.04.2019

Enskilda vägar 2019

Kommunen informerar om lagen om enskilda vägar.
02.04.2019

Kommunfullmäktige sade NEJ till fusion

Korsholms kommunfullmäktige förkastade under sitt möte den 2 april samgångsavtalet med Vasa stad. Beslutet fattades efter omröstning där 23 ledamöter ville förkasta avtalet och 19 ville godkänna avtalet medan 1 ledamot lade ner sin röst.
26.03.2019

Fusionsärendet återremitterades – arbetet fortsätter

Korsholms kommunstyrelse beslöt under sitt möte i måndags (25.3) att återremittera samgångsärendet. Enligt styrelsens beslut betyder det att det inte blir en samgång från och med den 1.1.2020.
17.03.2019

Folkomröstningens resultat

Rösterna är räknade. Den rådgivande folkomröstningens resultat hittas här.
13.03.2019

Nya bostadstomter i Korsholm 2019

Under 2019 färdigställer Korsholm kommun kommunaltekniken till tre nya bostadsområden. Mera information om dessa områden hittas här.
08.03.2019

Isränna sågas vid Replot

Mellan Koliskäret i Replot och Skadigrund i Norra Vallgrund sågas en 30–40 cm bred isränna för en sjökabel. Karta hittas i artikeln.
08.03.2019

Problem med telefonsystemet

HVC hade under morgonen (8.3) en del störningar i sitt telefonsystem. Felet är nu åtgärdat men fördröjningar förekommer.
21.02.2019

Över 200 anmärkningar lämnades in

Den 20.2 gick tiden för att lämna in anmärkningar på förslaget till sammanslagningsavtal mellan Korsholm och Vasa ut.
13.02.2019

Utkikstornet i Svedjehamn är stängt!

Forststyrelsen har tvingats stänga Utkikstornet, Saltkaret, i Svedjehamn eftersom trapporna är helt isbelagda.