Avloppsläckage i Smedsby – kranvattnet har inte påverkats

I torsdags (29.8) upptäckte Vattentjänstverket att avloppsvatten hade läckt ut i ett dike nära Vattviken i Smedsby. Åtgärder vidtogs direkt och kommunen hade snabbt kontroll på situationen.

Allt avloppsvatten sögs upp ur diket och det rensades från slam. Under torsdagen gjordes även analyser av kranvattenkvaliteten i Smedsby och alla värden var normala. Därmed finns det ingen risk med att dricka kranvattnet.

Eftersom Vattviken är ett av kommunens två råvattenområden så togs prover från vattentäkterna i området för att säkerställa att grundvattnet inte påverkats av läckaget.

– Vi väntar ännu på provresultaten av grundvattnet, säger Anna-Maria Mattfolk, chef för miljövården på Västkustens miljöenhet.

Läckaget härstammar inte från kommunens avloppsnätverk.

– Vi fortsätter utreda varifrån avloppsvattnet kommit så att vi kan vidta åtgärder, säger Mattfolk.

Kommunen informerar direkt om läget förändras.