Avtal för ordnande av färdtjänst

Lagen om transportservice träder i kraft 1.7.2018. Genom den nya lagen avregleras taxitrafiken och alla företag som uppfyller tillståndsvillkoren har då rätt att bedriva taxitrafik.

Socialnämnden i Korsholm godkände 13.6.2018 ett avtal för färdtjänst enligt handikappservicelagen och enligt socialvårdslagen. Avtalet bygger på gällande bestämmelser och tillvägagångssätt.  Avtalet är öppet för alla taxitrafikanter och taxibolag som uppfyller villkoren i avtalet. Priserna är fasta och avtalet sträcker sig inledningsvis till 31.12.2019.

De som vill ansluta sig till avtalet ska skriva ut två exemplar av avtalet och underteckna båda samt lämna in dem till
Korsholms kommun
Socialvårdstjänster (Backström)
Centrumvägen 4
65610 Korsholm.

Ett exemplar returneras sedan till serviceproducenten.

Avtalet

Bilaga 1, Informationsbroschyr om färdtjänst enligt handikappservicelagen

Bilaga 2, Informationsbroschyr om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Bilaga 3, Matkahuoltos busstaxatabell fr.1.7.2014