Berny’s är årets företagare i Korsholm

Patricia Nedergård och Tommy Pellas som driver Restaurang Berny’s Oy Ab i Replot har valts till årets företagare i Korsholm.

Företagarna har byggt upp en uppskattad restaurangverksamhet invid Replotbron och i samarbete med Världsarvsporten erbjuder de god service till gäster både längre i från och från närområdet. Företaget har även visat upp en positiv ekonomisk utveckling och skapat nya arbetsplatser i kommunen.

Årets företagare i Korsholms premieras sedan år 2015 som ett samarbete mellan Korsholms kommun och Korsholms Företagare rf. Företagarna premierades under lördagen (2.11) på Kust-Österbottens Företagares traditionella företagarfest på restaurang Strampen.