Besök på närsjukhusens avdelningar tillåts

Besök på avdelningarna tillåts om besökarna har varit friska i 14 dagar, ej har luftvägssymtom och inte har varit utomlands de senaste 14 dagarna.

Max tre besökare per två patientplatser per gång. I rum med fler patientplatser begränsas besökarmängden.

Besökare ska ringa på förhand och avtala om besökstid och redan i det skedet ställer personalen frågor angående sjukdomssymtom och utlandsresor.

Närsjukhusens avdelningsnummer:
Korsholms närsjukhus, Akutvårds- och rehabiliteringsavdelning tel. 06 327 7541
Korsholms närsjukhus, Omvårdnadsavdelningen: tel. 06 327 7958
Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus: tel. 06 385 2265

Respektera avdelningens besökstider.

Besökarna ska desinficera händerna vid ankomst och när de lämnar sjukhuset samt använda kirurgiskt näs-munskydd eller visir.

Följ personalens anvisningar om användning av handrengöringsmedel och skyddsutrustning.

Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter både mot patienter och personal.

Om vädret tillåter och patientens allmäntillstånd tillåter så rekommenderas att man träffas utomhus.