Boende & samhälle

08.04.2020

Meddelande om intresseanmälningar för konsekvensbedömning, byggande av ny infart till Smedsby centrum

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av en konsekvensbedömning för byggande av en ny infart till Smedsby centrum. Intresseanmälan ska lämnas in senast 22.4.2020 kl. 12.00.
07.04.2020

Anbudsförfrågan på ventilationsrengöringar

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär anbud på ventilationsrengöringar. Anbud ska inlämnas senast 22.4.2020 kl. 15.00.
07.04.2020

Anbudsförfrågan på ventilationssanering i ämbetshuset

Korsholms kommun begär anbud på ventilationssanering i ämbetshuset. Anbud ska vara inlämnade senast 24.4.2020 kl. 15.00.
06.04.2020

Planeringsförfrågan för byggande av vägar och kommunalteknik i Smedsby och Veikars

Frågor och svar till planeringsförfrågan.
Anbud ska lämnas in senast 9.4.2020 kl. 16.00.
03.04.2020

Anbudsförfrågan på kastvikplog

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär anbud på en kastvikplog. Anbud ska lämnas in senast 24.4.2020 kl. 15.00.
30.03.2020

Byggnadstillsynen informerar

Ifall du önskar träffa en byggnadsinspektör så boka tid och kom överens om hur detta kan ordnas.
30.03.2020

Intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av entreprenad för Solf skolas tillbyggnad

Korsholms kommun begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av entreprenad för Solf skolas tillbyggnad. Intresseanmälan ska lämnas in senast 17.4.2020 kl. 15.00.
24.03.2020

Intresseanmälningar för anläggande av rondell samt parkeringsarrangemang vid Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av byggande av rondell samt parkeringsområden vid Bölesunds-, Matilda- och Almavägens korsning vid Smedsby skolcentrum. Intresseanmälan ska lämnas in senast 21.4.2020 kl. 16.00.
19.03.2020

Åkermark utarrenderas

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Karperö, Smedsby, Toby och Solf.