Coronaviruset

19.10.2020

Coronavirussmitta konstaterad vid Solhörnan

Kommunens beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att coronavirussmitta har konstaterats bland klienterna vid boendet Solhörnan.
19.10.2020

Keskuskoulu, Pilotti stänger – distansundervisning vecka 43

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare beslutat att stänga klasserna 7–9 i Keskuskoulu under tiden 19.10-25.10.
16.10.2020

Smitta konstaterad vid Kvevlax lärcenter

Skolverksamheten vid Kvevlax lärcenter har blivit exponerad för coronaviruset. Alla berörda har informerats och ingen behöver övergå till distansundervisning.
16.10.2020

Information kring stängning av skolor och daghem under coronakrisen

Stängning av en enhet för att minska smittspridning inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogiken sker i samråd mellan bildningsdirektören, beredskapsledningsgruppen och smittskyddsläkare och baserar sig på lagen.
15.10.2020

Dagisenhet i Kvevlax stängs

Dagisverksamheten vid Kvevlax kommunalgård har blivit exponerad för coronaviruset. Kommunens beredskapsledningsgrupp har i samråd med kommunens smittskyddsläkare därför beslutat att stänga hela enheten.
15.10.2020

Årskurs 4 och 6 i Tuovilan koulu fortsätter på distans

Bildningsdirektören har i samråd med kommunens smittskyddsläkare tagit beslut om att förlänga distansundervisningen för årskurs 4 och 6 vid Tuovilan Koulu.
13.10.2020

Korsholms högstadium fortsätter på distans

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare fattat beslut om att hålla Korsholms högstadium stängt fram till den 26.10. Högstadiet fortsätter därmed med distansundervisning.
11.10.2020

Tuovilan koulu stänger – distansundervisning fram till höstlovet

Korsholms beredskapsledningsgrupp har tillsammans med kommunens smittskyddsläkare fattat beslut om att stänga Tuovilan koulu under tiden 12.10-13.10. Skolan övergår därmed till distansundervisning.
11.10.2020

Coronasmitta konstaterad vid daghem i Kvevlax

En dagisgrupp vid Kvevlax kommunalgård har blivit exponerad för coronaviruset. Kommunens beredskapsledningsgrupp har i samråd med kommunens smittskyddsläkare därför beslutat att stänga enheten.
09.10.2020

Coronavirussmitta konstaterad vid Korsholms närsjukhus

Kommunens beredskapsledningsgrupp har fått kännedom om att coronavirussmitta har konstaterats bland personalen vid närsjukhuset.