Coronaviruset

13.04.2021

Boka tid för coronavaccination

Det finns mycket lediga vaccintider just nu! Riskgrupper och äldre kan boka tid redan idag.
06.04.2021

Coronavaccineringarna sköts vid avdelning F

De som har blivit kallade till coronavaccinering ska i fortsättningen gå in genom ingång F vid Korsholms hälsovårdscentral.
29.03.2021

Verksamhet för barn och unga tillåts i gymnastiksalarna

Kommunens beredskapsledningsgrupp beslöt under måndagen 29.3 att öppna upp gymnastiksalarna för verksamhet för barn och unga efter påsk.
04.03.2021

Nedstängningar i Korsholm från och med 8 mars

Regeringen informerade den 25 februari att man kommer utlysa striktare restriktioner i hela landet. Här informerar kommunen om hur detta påverkar vår verksamhet.
25.02.2021

Coronasmitta vid Solf skola

Elever och personal i Solf skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
11.02.2021

Coronasmitta vid förskolan i Kvevlax

Ett antal barn och personal vid Kvevlax lärcenters förskola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
10.02.2021

Coronasmitta vid Helsingby skola

Ett antal elever och personal i Helsingby skola har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
07.02.2021

Coronasmitta vid Kvevlax lärcenter

En klass och personal i Kvevlax lärcenter har exponerats för coronaviruset. Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna.
02.02.2021

Coronasmitta inom tandvården i Oravais

En i personalen vid tandkliniken i Oravais har testat positivt för coronaviruset. Smittspårning pågår och åtgärder vidtas.
29.01.2021

Förändringar i tidtabellen angående Coronavaccineringar i Korsholm

Hälsovården har inlett vaccineringsarbetet i Korsholm enligt Institutet för hälsa och välfärds, THL:s, och Vasa sjukvårdsdistrikts riktlinjer.