Coronavirusläget i kommunen 14.4

I torsdags (9.4) konstaterades ett fall av coronavirus vid Korsholms hälsovårdscentral. Kommunen vidtog snabbt åtgärder för att begränsa eventuell spridning.

Personal och patienter som misstänktes ha exponerats för viruset kontaktades under helgen och har försatts i karantän fram till fredag 17.4. Bland personalen testades alla som uppvisade symptom och samtliga tester var negativa. Virusspridningen på hälsovårdscentralen har därmed kunnat begränsas och inga fler fall har konstaterats.

Verksamheten vid hälsovårdscentralen pågår som normalt.

Kommunen vill påminna sina invånare om att hjälpa till i arbetet med att begränsa smittspridningen. Det gör man bäst genom att iaktta god handhygien och att stanna hemma.