De tillfälliga trafikarrangemangen i Smedsby fortsätter till och med 18.10

På grund av stenläggningsarbeten och övriga arbeten kommer Korsholmsvägen vid Smedsby centrum under tiden 25.9-18.10 att vara stängd i en kör riktning.

Trafiken från Vasahållet styrs via Centrumvägen och Smedsbyvägen till Korsholmsvägen. Trafiken återförenas med Korsholmsvägen antingen via Källängsvägen eller direkt via Smedsbyvägen.

Trafiken från Kvevlaxhållet är fortsättningsvis i bruk genom Smedsby centrum via Korsholmsvägen.

Närmare information hittas via följande länk: Trafikarrangemang Smedsby 25.9-18.10.