En del av Funisbackvägen tas ur bruk

Vägavsnittet (rött på bilden) kommer att tas ur bruk från 28.6.2019.

En ny Cykelväg (blå på bilden) byggs och öppnas för trafik 13.8.2019 men vägen tas permanent ur bruk.

En ny vägsträckning från Skoltået ut till Herrgårdsbackvägen (blå på bilden) öppnas 13.8.2019. 

Funisbackvagen 28.6