Förbättring av Riksväg 8 ingår i statsbudgeten

Säkerheten för riksåttan på avsnittet Vassor-Kärklax och Korsholm-Vörå-vägen kommer att förbättras under åren 2020-2021.

Kommunikationsministeriet meddelar att man i statsbudgeten har inkluderat 11 miljoner euro för förbättringen.