Från 1.1.2017 börjar FPA sköta det grundläggande utkomststödet

Fram till slutet av år 2016 kan alla  utkomststödsärenden skötas på socialbyrån i  hemkommunen, men från och med 1.1.2017 börjar Folkpensionsanstalten (FPA) sköta det grundläggande utkomststödet.
Läs mera i Folkpensionsanstaltens infoblad.