Info till vårdnadshavare inom småbarnspedagogiken

Ett nytt verksamhetsår är framför oss. En del barn har redan börjat på dagis och många kommer att börja torsdag 13.8 då förskolorna och skolorna börjar.

Ni är alla hjärtligt välkomna!

Efter vårens annorlunda arrangemang finns en beredskap att tryggt ta emot våra barn. Vi inleder där vi slutade på våren  och gör vårt bästa för att skapa en så  trygg start och vardag som möjligt enligt rådande omständigheter.

För att ordna verksamheten på ett tryggt sätt följer vi fortsättningsvis följande rekommendationer:

  • Man får inte komma till daghemmet eller arbetsplatsen om man är förkyld eller har symptom på luftvägsinfektion.
  • Barn som visar förkylningssymptom under dagen skickas hem.
  • Vi betonar god hand- och hosthygien
  • Vi intensifierar städningen vid våra enheter
  • Grupperna blandas så lite som möjligt.
  • Vi betonar utomhusverksamhet, så barnen behöver kläder efter väder.
  • Vårdnadshavare för/hämtar barnen i så stor utsträckning som möjligt från daghemsgården.
  • Inga munskydd delas ut  till förskolebarn i skoltransporten.

Om det upptäcks coronavirussmitta vid ett daghem ska eventuella exponerade spåras och sättas i karantän i 14 dygn. Den som har blivit smittad med coronavirus ska vara borta i minst 14 dygn från det att symtomen började och vara symtomfri i minst två dygn innan hen återvänder till daghemmet.

Vid eventuell coronasmitta kan kommunen övergå till avvikande arrangemang.

  • Bedömningen av säkerhet görs tillsammans med den nämnd och  myndighet som ansvarar för  smittsamma sjukdomar.
  • Under eventuella undantagsarrangemangen har förskoleelever rätt till skolmåltider, stöd för inlärning och skolgång och elevvård.

Bildningen vill tacka alla vårdnadshavare för gott samarbete under vårterminen!

Ta kontakt med daghemmets förman eller chef för småbarnspedagogik och förskola om ni har frågor.