Information till vårdnadshavare i Korsholm

Torsdag 13.8 inleder vi läsåret 2020-2021 i Korsholms kommuns skolor. Efter vårens annorlunda undervisningsarrangemang finns en beredskap att tryggt ta emot våra elever och studeranden. Vi inleder där vi slutade på våren  och gör vårt bästa för att skapa en så  trygg skolstart och skolvardag som möjligt enligt rådande omständigheter.

För att ordna närundervisningen på ett tryggt sätt följer vi fortsättningsvis följande rekommendationer:

 • Man får inte komma till skolan eller arbetsplatsen om man är förkyld eller har symptom på luftvägsinfektion.
 • Elever som visar förkylningssymptom under skoldagen skickas hem.
 • Vi betonar god hand- och hosthygien
 • Vi intensifierar städningen vid våra enheter
 • Grupperna/klasserna blandas så lite som möjligt. Elevernas mat serveras i matsalen och eleverna sitter tillsammans med sin klass/grupp i matsalen
 • Raster och aktiviteter under skoldagen sker med hänsyn till givna rekommendationer.
 • Inga munskydd delas ut  till elever i skoltransporten. Elever och studeranden kan bära munskydd i skoltransporten och under skoldagen om de önskar.

Om det upptäcks coronavirussmitta vid en skola ska eventuella exponerade spåras och sättas i karantän i 14 dygn. Den som har blivit smittad med coronavirus ska vara borta i minst 14 dygn från det att symtomen började och vara symtomfri i minst två dygn innan hen återvänder till skolan.

Vid eventuell coronasmitta kan kommunen övergå till avvikande undervisningsarrangemang.

 • Bedömningen av närundervisningens säkerhet görs tillsammans med den nämnd och  myndighet som ansvarar för  smittsamma sjukdomar.
 • Om en enhet bedöms otrygg kan undervisningen ordnas t.ex som både närundervisning och distansundervisning så att grupperna turas om att delta i närundervisningen.
 • De avvikande undervisningsarrangemangen gäller inte elever i årskurs 1–3, elever med ett beslut om särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt och inte heller elever i förberedande undervisning.
 • Under eventuella undantagsarrangemangen har eleverna rätt till skolmåltider, stöd för inlärning och skolgång, elevvård och  studiehandledning.

Ta kontakt mer skolans rektor eller bildningsdirektören om ni har frågor.