Informationstillfälle för landskapsplanen

Förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 är framlagt i Österbottens förbunds ämbetsverk, på förbundets webbplats och i alla kommuner i landskapet 9.12.2019–31.1.2020.

Planförslaget presenteras i sin helhet den 16.1 i Vasa, Österbottens förbund, Sandögatan 6 B, kl. 18–20.  Tillfället är avsett både för kommuninvånare, kommunernas beslutsfattare och tjänstemän. Välkomna!

Plandokumenten är tillgängliga på landskapsplanens webbsida. Under den tid som planförslaget är framlagt kan alla intressenter lämna in anmärkningar.