Inga besök på närsjukhuset – stark rekommendation att inte besöka boenden

På grund av det allvarliga coronaläget i Österbotten har beredskapsledningsgruppen beslutat att stänga närsjukhusets avdelningar för besök mellan 8.10-25.10.2020.

Under samma period rekommenderas det även starkt att anhöriga inte besöker kommunens boenden.