Inga daghem stängs i Kvevlaxområdet

Kommunstyrelsen beslöt under sitt möte 25.11 att verksamheten i daghemmen i Kvevlaxområdet fortsätter. Men fastigheterna ska om möjligt säljas och kommunen bli hyresgäst.

Korsholms kommun strävar efter att sälja daghemsfastigheterna i Kuni-Vassor, Veikars och Petsmo inom de kommande två åren. Tanken är att kommunen sedan hyr fastigheten för de behov man har.

– I nuläget finns ett behov men behovet kan även förändras över tid. Det beror helt enkelt på hur många barn som finns i byarna i framtiden, säger förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada och påpekar att det är bildningsnämnden som fattar beslut om verksamheten och bestämmer hur stort barnunderlag som är tillräckligt.

I fastigheten i Hankmo fortsätter också verksamheten som normalt men styrelsen beslöt att inte sälja den fastigheten.

Styrelsens möte pågick långt in på måndagskvällen och det ekonomiska läget diskuterades flitigt. Enligt styrelsens budgetförslag, som behandlas i kommunfullmäktige 12.12, kommer Korsholm ha ett ackumulerat överskott på 1,2 miljoner euro 2020.

– Jämför man med andra kommuner i Finland så har vi ett bra ekonomiskt utgångsläge för 2020, säger ekonomidirektör Rabbe Eklund.

Styrelsen beslöt bland annat att föra in ett tilläggsanslag på 50 000 euro för en tredje skolpsykolog. Skolpsykologen ska fokusera på den finskspråkiga förskolan och den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Förslaget gjordes av Martin Ahlskog (MSK) och godkändes efter omröstning med rösterna 10–3.

Styrelsen höjde även enhälligt planeringsanslaget för Smedsby skolcentrum, helheten innefattar Korsholms högstadium och Keskuskoulu, från 500 000 euro till 600 000.

– Nästa års budget kommer vara en planerings- och infrastrukturbetonad budget. På sikt möjliggör detta en ökad inflyttning och nya företagstomter, säger Eklund.