Isränna sågas vid Replot

Mellan Koliskäret i Replot och Skadigrund i Norra Vallgrund sågas en 30–40 cm bred isränna för en sjökabel.

Om isläget tillåter utförs arbetet under vecka 11. Isrännan markeras längs med hela sträckan.

Isrännan kommer att korsa en snöskoterled och de som rör sig där uppmanas vara extra försiktiga.

Närmare uppgifter: Kenneth Högback 050 582 7361

karta kabel i is