Kommun

13.11.2020

Inspelningen från fullmäktigemötet 12.11.2020

Se sändningen i sin helhet.
29.06.2020

Förvaltningsdomstolen gav fullmäktige rätt i fusionsfrågan

Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besvären mot Korsholms kommunfullmäktiges beslut att lyfta fusionsärendet under pågående möte i april 2019.
20.08.2019

Två delgeneralplaner väckte diskussion

Korsholms kommunstyrelse höll sitt första möte för hösten under måndagskvällen 19.8. Förslaget till delgeneralplan för Karperö-Singsby och utlåtandet till Vasklots delgeneralplan 2040 väckte diskussion.
02.04.2019

Kommunfullmäktige sade NEJ till fusion

Korsholms kommunfullmäktige förkastade under sitt möte den 2 april samgångsavtalet med Vasa stad. Beslutet fattades efter omröstning där 23 ledamöter ville förkasta avtalet och 19 ville godkänna avtalet medan 1 ledamot lade ner sin röst.
26.03.2019

Fusionsärendet återremitterades – arbetet fortsätter

Korsholms kommunstyrelse beslöt under sitt möte i måndags (25.3) att återremittera samgångsärendet. Enligt styrelsens beslut betyder det att det inte blir en samgång från och med den 1.1.2020.
17.03.2019

Folkomröstningens resultat

Rösterna är räknade. Den rådgivande folkomröstningens resultat hittas här.
21.02.2019

Över 200 anmärkningar lämnades in

Den 20.2 gick tiden för att lämna in anmärkningar på förslaget till sammanslagningsavtal mellan Korsholm och Vasa ut.
06.02.2019

Ytterligare två diskussionstillfällen

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande ordnas ytterligare två allmänna informationstillfällen om förslaget till sammanslagningsavtal mellan Korsholms kommun och Vasa stad.
08.01.2019

Tre omröstningar om fusionsavtalet i styrelsen

Korsholms kommunstyrelse höll sitt första möte för 2019 under måndagskvällen (7.1). Under mötet diskuterades fusionsavtalet flitigt och resulterade i tre omröstningar.
11.12.2018

Vintern och vårens möteskalender fastställd

Kommunstyrelsen i Korsholm fastställde på sitt möte den 10 december möteskalendern för första halvan av 2019. Man tog även ställning till tidtabellen för folkomröstningen om en eventuell kommunfusion.