Korsholms huvudbibliotek stängt för renovering 10.6-18.8.2019

OBS! P.g.a. försenade leveranser tvingas vi flytta fram huvudbibliotekets öppning till 19.8.2019. Vi beklagar detta.

Huvudbiblioteket kommer att genomgå en renovering med bland annat byte av golvmatta och ommöblering. Därför kommer biblioteket att vara stängt under tiden 10.6-18.8.2019.  

Det material som lånas från huvudbiblioteket innan stängningen får förfallodatumet 2.9.2019.

Biblioteken i Solf, Replot och Björköby är öppna som vanligt hela sommaren. Ingen materialtransport kommer dock att ske under tiden huvudbiblioteket är stängt, bara betjäningspunktens egna böcker och övrigt material finns att tillgå.

Kvevlax bibliotek håller stängt på grund av flytt under tiden 12.8 – 30.9.2019. Inga lån från Kvevlax bibliotek förfaller under denna tid. 

Bokbussen står under tiden 24.6-2.8, övrig tid trafikerar den enligt normal tidtabell.

Under tiden 10-20.6 och 22.7-9.8 är huvudbibliotekets tidningsläsesal öppen kl. 8-16 måndag till fredag (ej midsommarafton). 24.6-21.7 är tidningsläsesalen stängd.

Inga reservationer kan göras via webbsidan fredrikabiblioteken.fi under den tid biblioteket är stängt!

Viktiga datum:

7.6 Huvudbiblioteket öppet sista dagen före renoveringen.

24.6–21.7 Tidningsläsesalen stängd.

24.6–2.8 Bokbussen står.

19.8 Huvudbiblioteket öppnar igen.

12.8–30.9. Kvevlax bibliotek stängt för flytt.