Lediga tomter i Smedsby centrum

Kommunen bjuder ut tre tomter för centrumfunktioner. På en av tomterna finns möjlighet att bygga servicebostäder. Tomterna finns i Smedsby centrum.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om fördelningen av tomterna 11.12.2019. 

Ansökningstiden förlängs till 25.10. 2019, kompletteringar kan göras t.o.m. 22.11.2019.

Mer information hittas via länken: Smedsby centrum.