Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby

KUNGÖRELSE

Ett program för deltagande och bedömning är framlagt 7.8–5.9.2019 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §):

Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy)

Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 5.9.2019 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 7.8.2019
Planläggningsavdelningen