Framlagda planer

KUNGÖRELSE

Följande planer är framlagda 5.11–4.12.2019 i Korsholms ämbetshus, andra våningen:

Ändring av detaljplan för del av kvarter 5 och 6 i Böle (Forskärrsvägen)
Ett förslag är framlagt (MBF 27 §).

Ändring av detaljplan för del av kvarter 221 samt LPA område i Smedsby centrum I
Ett program för deltagande och bedömning samt ett utkast är framlagda (MBL 63 §, MBF 30 §).

Materialet kan även ses på www.korsholm.fi/planer.

Åsikterna och anmärkningarna kan framföras senast 4.12.2019 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 5.11.2019
Planläggningsavdelningen