Vattentjänstverket meddelar om grävarbete

Till boende på Hagavägen och Mattvikshagavägen

Vattentjänstverket inleder arbetet med att installera en ny huvudvattenledning i ert område. Det område som främst berörs är lättrafikleden mellan Mattvikhagavägen och Hagavägen samt lekparken mellan Holmhagavägen och Hagavägen.

Som entreprenör har valts Raimo Asikainen Oy och deras arbetsledare Juha Tanttari kommer tillsammans med vattentjänstverkets personal att utföra projektet så att de olägenheter som projektet medför inverkar så litet som möjligt. 

Trafiken till fastigheterna kommer att fungera under tiden men eftersom det aktuella arbetsområdet avgränsas uppmanar vi till försiktighet när ni rör er i det aktuella området. 

Om det finns frågor gällande projektet så kan ni kontakta oss för vidare information. 

Vattenförsörjningschef Allan Heir, allan.heir@korsholm.fi, 050 69 615 

Vattentjänstverkets arbetsledare Dan Antell, dan.antell@korsholm.fi, 050 69 613 

Entreprenörens arbetsledare Juha Tanttari, juha.tanttari@raimoasikainenoy.fi, 050 475 4455

Med hopp om gott samarbete och överseende med de olägenheter som projektet medför. 

Allan Heir

Vattenförsörjningschef